Đêm mưa

Chị khẽ đặt mình xuống giường sau đi đã với tay tắt chiếc đèn chụp màu hồng để trên mặt bàn. Căn phòng bỗng nhiên tối sầm hẳn lại rồi từ từ sáng lên soi rõ mọi vật dụng xung quanh. Trong... Read More