Bao rạp !, Ngày xưa xem phim Tàu thấy người ta bao quán, Bây giờ đi xem phim thử cảm giác bao rạp , Tại sao phải ở trong…

Bao rạp !
Ngày xưa xem phim Tàu thấy người ta bao quán
Bây giờ đi xem phim thử cảm giác bao rạp
Tại sao phải ở trong đám đông khi bạn có thể bước ra khỏi đó và trở nên khác biệt ?
Ai xem phim không nào, phim ….Ma


Facebook: https://www.facebook.com/lamnguyenha

10 comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *