Cảm giác khi chờ đợi một ai đó là rất đau khổ đúng không ?, Nếu như người còn quay về thì tốt , họa may người…

Cảm giác khi chờ đợi một ai đó là rất đau khổ đúng không ?
Nếu như người còn quay về thì tốt , họa may người không trở về có phải sự chờ đợi này xem như ” Đổ sông đổ biển ? “
….Mời cả nhà nghe lại ca khúc này để cảm nhận sự chờ đợi ấy nhé…
Xem full MV ==> https://www.youtube.com/watch?v=3iphJ1B7QrQ&t=1011s
https://www.youtube.com/watch?v=wZx_PwPfArg


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008810684540

4 comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *