Bữa tối với Duy Con

Bữa tối với Duy Con. Ngồi đợi chờ món thịt ba chỉ rang cháy cạnh khá hấp dẫn. Lạnh lạnh ăn món này thì em ăn hết cả âu. Ai cũng nghĩ em ăn ít lắm nên mi nhon. Nhưng không phải mà em toàn chơi hết âu như thế thôi ạ.
Chả có tấm nào của bạn ăn cùng. Bạn ấy bảo con chụp cùng mẹ nhìn con giống em trai mẹ lắm con không chụp đâu. .


Facebook: https://www.facebook.com/quoc.hanhhan.9

5 comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *