Trong lúc Du đang Tour show nhạc Bolero Remix thì ở Việt Nam admin up những ca khúc bolero chậm thuần tuý gửi đến mọi…

Trong lúc Du đang Tour show nhạc Bolero Remix thì ở Việt Nam admin up những ca khúc bolero chậm thuần tuý gửi đến mọi người với tìmh cảm chân thành nhất …
Lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ cũng chỉ mong muốn cống hiến
” Đường Xưa Lối Cũ ” 1 ca khúc tình cảm đến những người phụ nữ Việt Nam chân chất


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008810684540

One comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *